Nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć…

Mimo iż umowa o pracę stanowi bardzo stabilną formę zatrudnienia to niemal każdą z nich można rozwiązać. Zaprzestanie stosunku pracy koniecznie musi zostać przeprowadzone z zachowaniem wszelkich norm prawnych. (więcej…)

Więcej

Zwolnienie dyscyplinarne

Istnieją szczególne przypadki, gdy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem z dnia na dzień bez wypowiedzenia. Jest to tak zwane zwolnienie dyscyplinarne. (więcej…)

Więcej

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy

Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji dotyczący obowiązku pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. Przepisy zawarte w Kodeksie pracy mają obowiązywać od 1 września 2016 roku. (więcej…)

Więcej