Co to jest VAT?

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług to obowiązkowe świadczenie pieniężne obejmujące zarówno sprzedawców, jak i konsumentów. VAT doliczany jest do każdej przeprowadzonej transakcji. Podatek ten jest dodawany na każdym etapie produkcji danego dobra, obciążając jego wartość. Przedsiębiorca opłaca go w zależności od wysokości sprzedaży, jednak podczas dokonywania rozliczeń jest uprawniony do jego odliczenia. VAT to podatek pośredni, a więc nie jest on regulowany w poszczególnych urzędach, a w…

Więcej

Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie

Czasem dochodzi do sytuacji gdy przedsiębiorca umyślnie bądź nieumyślnie nie złoży deklaracji VAT w odpowiednim terminie. Co wtedy? W takiej sytuacji grożą mu sankcje karno-skarbowe. Ich uniknięcie możliwe jest poprzez tak zwany czynny żal. (więcej…)

Więcej