Likwidacja stanowiska pracy i odprawy dla pracowników

Pracodawca niekiedy może być zobowiązany do wypłacenia pracownikom odprawy pieniężnej. Przysługują im one jedynie w sytuacji, gdy umowa ulega rozwiązaniu z winy pracodawcy, gdy w firmie pracuje co najmniej 20 osób i jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni rozwiązanie stosunku pracy obejmuje poniższe kryteria. (więcej…)

Więcej

Nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć…

Mimo iż umowa o pracę stanowi bardzo stabilną formę zatrudnienia to niemal każdą z nich można rozwiązać. Zaprzestanie stosunku pracy koniecznie musi zostać przeprowadzone z zachowaniem wszelkich norm prawnych. (więcej…)

Więcej