Zmiany z 9% stawką CIT

Rząd planuje nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  ma zostać podniesiony limit przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9% stawki CIT. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyróżnia dwie stawki podatku CIT: 19% liczona od podstawy opodatkowania, 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych Obecnie, aby skorzystać z niższej, 9% stawki podatku należy spełnić…

Więcej