Kolejne zmiany w Kodeksie pracy

Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji dotyczący obowiązku pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. Przepisy zawarte w Kodeksie pracy mają obowiązywać od 1 września 2016 roku. (więcej…)

Więcej

Umowa o pracę po zmianach w Kodeksie pracy

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy, które weszły w życie 22 lutego 2016 roku, nakładają na przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników na umowę o pracę obowiązek korzystania z nowego wzoru umowy o pracę.  (więcej…)

Więcej