DORADZTWO PODATKOWE

Prowadzenie własnej działalności spółki bardzo często wiążę się z koniecznością wdrażania w niej różnorodnych, przemyślanych strategii podatkowych, które docelowo będą miały mieć wpływ na pozytywne zmiany w przedsiębiorstwie. Prawidłowe zarządzanie kwestiami podatkowymi w przedsiębiorstwie jest doskonałym sposobem na dokonanie oszczędności, które mogą zostać zainwestowane w dalszy rozwój firmy.

Doradztwo podatkowe Kraków

Oferujemy pomoc w zakresie:

– podatku od towarów i usług (VAT),
– podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
– podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
– podatku akcyzowego,
– podatku od nieruchomości,
– CŁA.

Prócz powyższego zajmujemy się również działaniami w zakresie optymalizacji podatkowej, jak również planowaniem korzystnych dla firmy strategii podatkowych.

Nawiązując z nami współpracę poprzez powierzenie firmowego systemu podatkowego, ukierunkowujecie Państwo swoją firmę na całkowitą minimalizację obciążeń finansowych. Prawidłowo opracowany i prowadzony system podatkowy, daje możliwość pozyskania wielu korzyści, aczkolwiek istotne jest sprawne poruszanie się w kwestii przepisów prawa podatkowego.