KPiR

Oferujemy pomoc w zakresie prowadzenia ewidencji w Książce Przychodów i Rozchodów.

Do prowadzenia KPiR uprawnione są podmioty, które nie przekroczyły określonego prawnie limitu w przeliczeniu na walutę polską.

Prowadzenie KPiR w Krakowie:

  • ewidencja przychodów, zakupów i kosztów
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • ewidencje i rejestry VAT
  • rozliczenia z US i ZUS
  • elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych
  • zgłaszanie i rozliczanie ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność
  • dokonanie zamknięcia książki na koniec roku podatkowego
  • obsługa podatkowa pracowników
  • przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym
  • prowadzenie dokumentacji finansowej

Zapraszamy do powierzenia nam prowadzenia KPiR w Państwa firmie.