KSIĘGI RACHUNKOWE

Zależnie od formy prowadzonej działalności, jak również od osiąganych przychodów, firma zobowiązana jest do prowadzenia księgowości pełnej, bądź uproszczonej.

Księgowość pełna nie jest prosta, gdyż zawiłe i skomplikowane przepisy prawne obowiązujące w Polsce, znacznie utrudniają to zadanie.

W związku z tym, wielu przedsiębiorców pragnie powierzyć to zadanie firmie zewnętrznej, która sprawnie poprowadzi firmowe rozliczenia oraz zagwarantuje pełne bezpieczeństwo. Jedną z takich firm jest nasze biuro rachunkowe, które wykonując swoją pracę każdego dnia, udoskonala swoje umiejętności oraz wzbogaca doświadczenie.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oferta:

– prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej dla firmy,
– stosowanie się do obowiązujących (często zmieniających się) przepisów prawa,
– ujmowanie kosztów i ich kalkulacja w układzie kosztowym,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, odpisów amortyzacyjnych, ewidencja WNiP,
– dekretowanie zaistniałych operacji gospodarczych,
– reprezentacja Klienta przed urzędami (interpretacja/sporządzanie pism itp.),
– prowadzenie rozliczeń podatkowych dla firmy,
– sporządzenie i złożenie JPK_VDEK w cenie usług,
– opracowywanie sprawozdań dla GUS.

Jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy na prowadzenie firmowej księgowości?

Zapraszamy do kontaktu!