Kadry i płace

Zakres obsługi kadrowo-płacowej dotyczy nie tylko pracowników, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę ale także tych, z którymi współpraca opiera się na podstawie umów cywilno-prawnych. Nasi eksperci pomogą Państwu wykonać wszystkie czynności jakie wynikają z zatrudnienia pracownika zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

OFERTA USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH KRAKÓW:

  • Sporządzanie list płac pracowników oraz rachunków do umów
  • Rozliczenie z tytułu zaliczek na podatek dochodowy.
  • Rozliczenie z tytułu miesięcznych składek ZUS.
  • Sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego.
  • Generowanie odpowiednich deklaracji ( PIT-11, PIT-8B).
  • Sporządzanie oraz dostarczanie do GUS sprawozdań.
  • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu oraz zatrudnieniu dla pracowników.
  • Prowadzenie ewidencji urlopów, dokumentacji zwolnień od pracy, świadczeń socjalnych.
  • Ewidencja czasu pracy pracownika.
  • Koordynowanie wykonywania badań lekarskich oraz szkoleń.

Są Państwo zainteresowani ofertą? Kontakt dostępny tutaj.