Paragon fiskalny

Paragon fiskalny to dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Jest drukowany przez sprzedawców posiadających kasę fiskalną w momencie dokonywania zakupu. Nazwa paragon prawdopodobnie pochodzi od austriackiej drukarni “PARAGON”, która jako pierwsza rozpoczęła systematyczną produkcję paragonów w formie bloczków, ręcznie uzupełnianych przez sprzedawców.

Paragon fiskalny powinien zwierać następujące elementy:

– imię i nazwisko (lub nazwę) podatnika,
– numer identyfikacji podatkowej podatnika,
– numer wydruku,
– dokładny czas sprzedaży (godzina i data),
– nazwę towaru lub świadczonej usługi,
– cenę jednostkową,
– ilość i wartość,
– kwotę podatku,
– kwotę należności,
– numer paragonu fiskalnego,
– numer kasy i oznaczenie kasjera,
– logo fiskalne.

Funkcje paragonu:

– zapewnia prawo do reklamacji i zwrotu,
– wspiera uczciwa konkurencję,
– umożliwia porównywanie cen,
– jest gwarancją uczciwości sprzedawcy.

O tym jak ważne jest zatrzymywanie paragonu ma na celu uświadomić akcja “Weź paragon”.