Podatek liniowy

Podatek liniowy to jedna z form opodatkowania przedsiębiorcy. Aktualnie wynosi on 19% i jest to stała stawka podatku od dochodu dla przedsiębiorców, którzy się na niego zdecydują.

Domyślną formą opodatkowania są zasady ogólne według skali podatkowej, Jeżeli przedsiębiorca woli wybrać podatek liniowy, to powinien zgłosić to naczelnikowi urzędu skarbowego. W tym przypadku jest też zobowiązany do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Zalety podatku liniowego:
– stała stawka opodatkowania, niezależna od wysokości dochodu,
– możliwość odliczenia od przychodów kosztów ich otrzymania,
– łatwość w obliczeniu kwoty podatku.

Wady podatku liniowego:
– brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem,
– od podatku wyliczonego według stawki liniowej można odliczyć w danym roku tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne,
– brak możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek.

Podatek liniowy może nieść ze sobą pewne plusy i minusy – warto je rozważyć podejmując decyzję o formie opodatkowania. Przedsiębiorca decydujący się na takie rozwiązanie powinien mieć pełną świadomość konsekwencji, które może ponieść.