Co musi zawierać prawidłowo wystawiony paragon?

Prawidłowo wystawiony paragon musi składać się z elementów:

 • nazwy firmy i adres siedziby gdzie prowadzona jest sprzedaż,
 • imię i nazwisko osoby będącej jej właścicielem z adresem miejsca zamieszkania,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer wydruku paragonu fiskalnego,
 • datę i dokładną godzinę sprzedaży,
 • oznaczenie paragonu jako “paragon fiskalny”,
 • nazwy sprzedanego produktu bądź wykonanej usługi która umożliwia ich bezproblemową identyfikację,
 • jednostkową cenę sprzedanego wyrobu,
 • zsumowaną wartość sprzedanych wyrobów, stawki podatku VAT, wartość rabatów oraz marż,
 • wartość sprzedaży w kwocie brutto, a także kwotę podatku,
 • łączna kwota należnego podatku od sprzedaży,
 • łączna kwota sprzedaży brutto,
 • podana waluta sprzedaży,
 • numer paragonu fiskalnego,
 • oznaczenie kasjera rejestrującego sprzedaż,
 • na żądanie nabywcy umieszczenie jego NIP-u na paragonie.