Czym jest fuzja przedsiębiorstw?

Fuzja, jako pojęcie występujące w ekonomii oznacza łączenie się dwóch lub kilku przedsiębiorstw. Na wskutek tego procesu, powstaje nowy podmiot gospodarczy. Możemy rozróżnić kilka rodzai fuzji, a mianowicie poziomą, pionową oraz konglomeratową.

Wyjaśnijmy więc poszczególne pojęcia:

  • Fuzja pionowa (wertykalna) – zachodzi ona, gdy połączą się przedsiębiorstwa zajmujące się różnymi etapami produkcji tego samego produktu.
  • Fuzja pozioma (horyzontalna) – ten rodzaj polega na łączeniu się przedsiębiorstw działających w tej samej branży i zajmujących się powstawaniem takich samych bądź bardzo podobnych produktów.
  • Fuzja konglomeratowa – zachodzi, gdy przedsiębiorstwa działają w zupełnie innych branżach.