Czym jest procedura AML w biura rachunkowych?

Od niedawna biura rachunkowe zobowiązane są do dostosowania się do nowych przepisów nakładających na nich konieczność kontrolowania transakcji klientów – w jakim celu?

Do stosowania procedur podejmowanych w celu identyfikacji i weryfikacji podmiotów lub transakcji, które mogą budzić podejrzenie prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu zobowiązane są m.in.:
– banki
– fundusze inwestycyjne
– zakłady ubezpieczeń
– notariusz
– adwokat
– radca prawny
– doradca podatkowy
– pośrednik w obrocie nieruchomości
biegły rewident
– podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość).

W przypadku wykrycia podejrzanej transakcji należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Obowiązki wynikają z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.