Co warto wiedzieć o CRF?

CRF (Centralny Rejestr Faktur) został powołany w celu zapobiegania oszustwom podatkowym oraz uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Jego struktura ma umożliwić kontrolę zgodności faktur VAT wystawianych przez właścicieli firm. Kto musi z niego korzystać? Na czym polega?

Zgodnie z założeniami CRF ma tworzyć zbiór informacji, które przesyłać będą przedsiębiorcy w odnowionej strukturę plików JPK_V7 wraz z deklaracją. Faktury będą wystawiane za pośrednictwem platformy ministerialnej. Ten rodzaj dokumentów posiadać będzie osobną, określoną w przepisach nową strukturę. Po wprowadzeniu przepisów przedsiębiorcy będą mogli korzystać z faktur elektronicznych z strukturyzowanym zapisem danych.

Podatnik korzystający z CRF posiadać będzie osobne konto do celów podatkowych.

Jakie korzyści dla przedsiębiorców?

  • możliwość wystawiania ustrukturyzowanych e-faktur
  • łatwy i szybki dostęp do dokumentów
  • zmniejszenie ilości kontroli finansowych