Amortyzacja indywidualna

Amortyzacja dzieli się na wiele różnych metod. Jedną z nich jest właśnie amortyzacja indywidualna. Ta metoda polega na dokonywaniu odpisów środków trwałych w stałych ratach, które rozpoczynają się od wartości pierwotnej środka.

Indywidualną metodę amortyzacji wyróżnia to, że stawka “raty’ może być dostosowana do potrzeb podatnika. Natomiast należy pamiętać, że ustalony okres amortyzacji nie może być krótszy niż ten, który przewidziany jest w przepisach. Mianowicie:

 • dla środków trwałych z grupy 3, 4, 5, 6 i 8 KŚT
  – 24 miesiące, jeżeli wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł
  – 36 miesięcy, jeżeli wartość początkowa nie przekracza 50 000 zł
  – w każdym innym przypadku- 60 miesięcy
 • dla środków transportu przewidziany okres wynosi 30 miesięcy
 • dla budynków, lokali i budowli
  – 3 lata, jeżeli są zawarte w KŚT 103 i 109
  – w innych przypadkach okres to 10 lat

Dodatkowo po ustaleniu stawki amortyzacyjnej, przy zastosowaniu indywidualnej metody amortyzacji, nie może zostać ona obniżona ani podwyższona.

Aby przejść do poprzedniego wpisu, kliknij tutaj.