Czym tak naprawdę jest rachunkowość?

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę główną!

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia rachunkowości. Jednak czym ona tak naprawdę jest i dlaczego jest tak ważna?

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej procesu produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji danego przedsiębiorstwa. Proces ten jasno ilustruje sytuację finansową przedsiębiorstwa, gdyż rejestruje każdą operację którą wykona dane przedsiębiorstwo. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze, wpływające na sytuację finansową firmy, a także wyrażone jest w formie pieniężnej.

Rachunkowość obejmuje trzy główne działy:
– księgowość: stanowi część rejestracyjną rachunkowości,
– kalkulacja: ustala koszt jednostkowy wytworzonego produktu,
– sprawozdawczość finansowa: przygotowuje informacje o stanie działalności gospodarczej w postaci danych.

Rodzaje rachunkowości:
– finansowa,
– zarządcza,
– podatkowa,
– budżetowa,
– bankowa.

Postęp technologiczny sprawił, że ostatnimi czasy wyodrębniła się także nowa forma rachunkowości, tak zwana rachunkowość komputerowa.