Wady i zalety pełnej księgowości w spółce z o.o.

W spółkach kapitałowych (z o.o. oraz akcyjnych) księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych. Wynika to z tego, że spółki z o.o. i akcyjne są osobami prawnymi, czyli zobowiązanymi ustawą o rachunkowości do prowadzenie pełnej księgowości.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości jest dla prowadzących spółki z o.o. dużym obciążeniem. Pełna księgowość wymaga prowadzenia bardzo dokładnej ewidencji księgowej oraz spełniania większej ilości obowiązków księgowych i podatkowych. Do tego przedsiębiorców prowadzących spółki z o.o. obowiązują znacznie dokładniejsze przepisy, dotyczące prowadzenia księgowości, które znajdują się w ustawie o rachunkowości.

Pełna księgowość ma też zalety. Tak dokładna ewidencja księgowa dobrze odzwierciedla stan finansowy jednostki gospodarczej, a dzięki temu ułatwia zarządzanie spółkami z o.o. Prowadzenie pełnej księgowości umożliwia przedsiębiorcom również dopasowanie niektórych zasad rachunkowości do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.