Deklaracja PIT-37 – rozlicz podatek elektronicznie i otrzymaj szybciej zwrot

Do złożenia deklaracji podatkowej PIT-37 zobowiązane są osoby, które osiągnęły przychód z tytułu umowy o pracę, zlecenie, o dzieło czy też rent i emerytur. Deklaracje należy złożyć w terminie do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Deklaracja powinna zostać złożona w jeden z poniższych sposobów:
– bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym (dostarczenie papierowej deklaracji podatkowej)
– wysłanie deklaracji listem poleconym
– elektroniczne złożenie deklaracji podatkowej (warto podkreślić, że system umożliwia wygenerowanie dokumentu UPO, który potwierdza złożenie przez podatnika zeznania podatkowego)

Podatnicy mogą skorzystać z takich ulg jak m.in.:
– ulga prorodzinna,
– ulga na badanie i rozwój,
– IKZE,
– ulga termomodernizacyjna,
– za pracę za granicą,
– ulga na leki,
– ulga na sprzęt rehabilitacyjny.