Koszty stałe a koszty zmienne

Koszty stałe pod wpływem zmiany wielkości produkty nie zmieniają się. Są one zależne od warunków makroekonomicznych, co oznacza, że mimo wszystko mogą ulec zmianie, ale nie pod wpływem działań firmy t.j. zmniejszenie lub zwiększenie produkcji. Można je podzielić na koszty bezwzględnie stałe, czyli nie podlegające żadnym zmianom. A także koszty skokowo stałe, których wartość nie ulega zmianie w przedziale wielkości, po przekroczeniu której następuje ich wzrost, a następnie znów się stabilizuje.

Koszty stałe to na przykład:

  • ubezpieczenia maszyn
  • czynsz
  • odpisy amortyzacyjne
  • wynagrodzenie

Koszty zmienne natomiast to te koszty, które związane są z produkcją, działalnością firmy. W przeciwieństwie do kosztów stałych, te zależne są od wielkości produkcji. Co za tym idzie, wraz zmniejszeniem produkcji koszty będą malały, a zwiększenie będzie oznaczało ich wzrost.

Koszty zmienne to na przykład:

  • towary
  • materiały
  • energia
  • nakłady na surowce