Księgowość na zasadach ogólnych

Podstawową formą opodatkowania jest prowadzenie księgowości na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy często decydują się na to rozwiązanie – dlaczego?

Księgowość prowadzona na zasadach ogólnych może być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych lub KPiR. Ten sposób ewidencji księgowej zobowiązuje przedsiębiorcę do opłacania podatku, którego wysokość określana jest procentowo od faktycznie osiągniętego dochodu. Warto tutaj zauważyć, że im większe koszty tym mniejsza wartość podatku.

Ogromną korzyścią wynikającą z prowadzenia księgowości na zasadach ogólnych jest możliwość stosowania różnych odliczeń oraz ulg podatkowych.

Przedsiębiorca wybierający ten sposób ewidencji księgowej może skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które pomoże szczegółowo oraz rzetelnie prowadzić KPiR lub księgi rachunkowe. Dodatkowo korzystając z usług biura rachunkowego przedsiębiorca nie musi pamiętać o terminach podatkowych, ponieważ specjaliści biura dopełnią niezbędnych formalności w jego imieniu.

Dla kogo? Ten sposób księgowania przeznaczony jest do podmiotów prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego. Dobrowolnie księgowość na zasadach ogólnych mogą wybrać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz działalność w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej.