Dostawy niefakturowane – jak się z nimi obchodzić?

W czasie prowadzonej działalności gospodarczej niejednokrotnie zdarzyć może się sytuacja, w której jednostka otrzyma zamawiany materiał bądź towar, jednakże bez odpowiedniego dokumentu jakim jest faktura. Firma musi w ten sposób prowadzić ewidencję, aby uniknąć rozbieżności między stanem magazynowym, a zapisami w księgach.

Jednostka gospodarcza może przyjąć dany materiał czy towar, jednakże musi w odpowiedni sposób zewidencjonować powstałą czynność. Dostawy niefakturowane są wielkościami jakie zostają ustalone po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Wartości te zostaną wpisane do bilansu sprawozdawczego po stronie pasywów jako zobowiązanie za dostawy niefakturowane.

W zależności od indywidualnego planu kont ustalonego przez jednostkę konto: „Rozliczenie zakupu” przyjmuje numer 30.

Ustawa o Rachunkowości w sposób jasny nakazuje ewidencjonować wszystkie zdarzenia gospodarcze zaraz po ich powstaniu. Jednostka otrzymując dostawę zobowiązana jest ją odpowiednio zewidencjonować. Dostawę towarów księgować będzie w sposób przyjęty jako właściwy, a dokładniej może zaksięgować daną operację za pomocą dowodu PZ.

DEKRETACJA:
Konto: „Towary” po stronie Wn oraz konto: „Rozliczenie zakupu” strona Ma”

W przypadku posiadania pytań związanych z dostawami niefakturowanymi zapraszamy do kontaktu z naszymi księgowymi. Oprócz prowadzenia księgowości dla firm świadczymy również usługi doradztwa księgowego oraz podatkowego.