Inwentaryzacja – obowiązek również księgowy

Jak stanowi Ustawa o rachunkowości obowiązkiem przedsiębiorcy jest przeprowadzanie inwentaryzacji. Jednak czym jest ten proces? Zapraszam do zapoznania się z treścią wpisu!

Inwentaryzacja jest procesem, który polega na:
– ustaleniu faktycznego stanu składników majątku,
– porównaniu go z stanem księgowym,
– ustaleniu różnic inwentaryzacyjnych i przyczyn ich powstania,
– rozliczeniu osób materialnie odpowiedzialnych.

Inwentaryzacje w zależności od typu składnika majątku przeprowadza się na jeden z trzech dostępnych sposobów. Pierwszym z nich jest spis z natury, czyli zliczenie posiadanych składników majątku. Metodę tę stosuje się między innymi w przypadku inwentaryzacji składników obrotowych: materiałów, towarów, produktów czy środków trwałych.

Kolejną możliwością przeprowadzenia inwentaryzacji jest uzgodnienie sald z kontrahentami. Polega to na wysłaniu do kontrahentów prośby o potwierdzenie sald należności. Metodę tę stosuje się w rozliczeniach z odbiorcami czy dostawcami.

Trzecia metoda inwentaryzacji znajduje zastosowanie w przypadku, gdy nie można ustalić stanu faktycznego w żaden z powyższych sposobów. Jest to sprawdzenie dokumentacji księgowej. Stosuje się je w przypadku środków trwałych trudno dostępnych czy gruntów.