Dokumenty w firmie – sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokument tworzony w jednostce gospodarczej, który pokazuje jej stan finansowy. Informacje w nim umieszczone są wykorzystywane nie tylko przez podmiot gospodarczy, ale również mogą trafiać np. do władz państwa, członków określonych organizacji, różnych urzędów, darczyńców, sponsorów, a nawet do opinii publicznej.

Sprawozdanie finansowe złożone jest z:
– rachunku zysków i strat,
– bilansu,
– informacji dodatkowej.

Czasem zdarza się, że w określonych formach przedsiębiorstw istnieje jeszcze konieczność dołączenia sprawozdania z działalności podmiotu.

W Polsce sprawozdanie finansowe musimy sporządzić w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można zaokrąglić do tysięcy, ale tylko wtedy, gdy nie zaburza to obrazu przedsiębiorstwa ujętego w sprawozdaniu.

Aby złożyć sprawozdanie finansowe należy sporządzić je w formacie pliku XML oraz opatrzeć je podpisem elektronicznym- od 2018 roku nie ma możliwości złożenia go w formie papierowej. Takie e-sprawozdanie finansowe składa się poprzez RDG (Repozytorium Dokumentów Finansowych) lub system S24.

____________________________________________
Poznaj nasze biuro rachunkowe!

Biuro rachunkowe w Krakowie świadczy usługi na wysokim poziomie. Jeśli chciałbyś skorzystać z porady specjalisty – zachęcamy do kontaktu w każdej chwili! Odpowiemy na wszystkie zadane pytania. ☎ TELEFON: 12 378 35 76