Elastyczne formy zatrudnienia

Niejeden przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą decyduje się na zatrudnienie pracownika. Elastyczne formy zatrudnienia są nietypowymi formami zatrudnienia, które charakteryzują się elastycznością czasu oraz miejsca pracy, a także formy stosunku pracy. Najczęściej zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Elastyczne formy zatrudnienia to dobre rozwiązanie dla osób, które:

 • nie są zainteresowane stałym zatrudnieniem,
 • nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin,
 • nie mogą pracować w jednym miejscu

oraz dla:

 • osób starszych, niepełnosprawnych, młodych i matek wychowujących dzieci,
 • specjalistów i przedstawicieli wolnych zawodów.

Najczęściej występujące formy elastycznego zatrudnienia w Polsce to:

 • samozatrudnienie,
 • zatrudnienia na czas określony,
 • zatrudnienie na czas wykonywania określonej pracy,
 • praca w niepełnym wymiarze czasu,
 • praca tymczasowa,
 • telepraca,
 • ruchomy czas pracy – flexitime,
 • kumulowanie godzin pracy – compressed hours,
 • rozdzielanie godzin pracy pomiędzy dwie osoby, które wspólnie świadczą pracę jednej osoby zatrudnionej na pełny etat – job sharing.

Więcej informacji.