Exit tax

Coraz więcej podejmowanych jest działań mających na celu minimalizację oszustw podatkowych. Z tego powodu ma zostać wprowadzona ustawa, która dotknie osoby opuszczające Polskę. Nowa danina ma zacząć obowiązywać od stycznia 2019 roku. Objęte tym podatkiem mają zostać realnie osiągnięty dochód, jak również hipotetyczne zyski z kapitału.

Podatek będzie obciążał przedsiębiorstwa, które mają możliwość wypracowania dochodu w Polsce, ale jest on przenoszony za granicę kraju. Emigrantów obejmie podatek nałożony na potencjalny zysk z posiadanych przez te osoby papierów wartościowych, udziałów w spółkach i funduszach inwestycyjnych.

Zasadnicza stawka podatku wynosi 19 %.

Łagodniejsza stawka 3 % będzie dotyczyć osób fizycznych nieprowadzących biznesu, które wyprowadzają się poza Polskę, a przedtem mieszkały w naszym kraju co najmniej pięć lat. Opodatkowane mają być papiery wartościowe i udziały w spółkach oraz funduszach inwestycyjnych o wartości ponad 2 mln zł.

Podatek ma zostać wprowadzony z powodu europejskiej dyrektywy przeciw nadużyciom podatkowym.

 

Przeczytaj również: