Podatek VAT zapłacony w innym kraju

Sporym procentem wśród zakupów dokonywanych przez polskie przedsiębiorstwa są transakcje z kontrahentami pochodzącymi z różnych krajów Unii Europejskiej. W takiej sytuacji polski przedsiębiorca niejednokrotnie zobowiązany jest do regulacji podatku od wartości dodanej.

Jeżeli polski podatnik nabędzie towar lub usługę w kraju europejskim, który doliczy podatek VAT w swoim państwie wówczas polski podatnik nie może odliczyć naliczonego podatku VAT z zagranicy. Za pomocą odpowiedniego wniosku może jednak ubiegać się o jego zwrot. Wniosek taki należy złożyć do polskiego urzędu skarbowego.

O zwrot mogą ubiegać się wyłącznie podatnicy będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, spółką osobową – cywilną, jawną komandytową bądź spółką prawa handlowego – komandytowo-akcyjną, z o.o oraz akcyjną.

Osoba samodzielnie wykonująca działalność gospodarczą może ubiegać się o zwrot podatku, składając wniosek przy pomocy środków komunikacji elektronicznej o dokonanie zwrotu za pośrednictwem należytego naczelnika urzędu państwa członkowskiego do odpowiedniego państwa członkowskiego.