Rozliczanie czasu pracy

Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy bądź innym przeznaczonym do tego miejscu. Czasami jest to samo pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy.

Możemy mówić o dobowej oraz średniotygodniowej normie czasu pracy. Dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin i kategorycznie nie może być ona przekraczana. Nieprzekraczająca norma średniotygodniowa wynosi 40 godzin. Przekroczenie wymiaru czasu pracy przyczynia się do powstania nadgodzin.

Przekroczenie norm dobowych ustala się na bieżąco tymczasem przekroczenie norm średniotygodniowych wyznacza się dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Jeżeli określamy normy średniotygodniowe wówczas nie powinniśmy uwzględniać nadgodzin dobowych.

Bardzo ważne jest aby przed zatrudnieniem ustalić dopuszczalną liczbę godzin, które przysługują pracownikom ponad wymiar czasu pracy.

 

Zobacz również jakie są najczęstsze błędy podatkowe -> KLIK