Bon zatrudnieniowy

Bon zatrudnieniowy jest gwarancją refundacji dla pracodawcy części wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne wraz z zatrudnieniem posiadacza takiego bonu. Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest zachęcenie młodych osób bezrobotnych do podejmowania samodzielnych działań, które mają przyczynić się do znalezienia przez nich zatrudnienia.

Bon zatrudnieniowy może być przyznany bezrobotnej osobie w wieku do 30 roku życia, która znalazła pracodawcę chcącego ją zatrudnić na okres minimum 18 miesięcy.

Pracodawca zatrudniający bezrobotnych w formie bonu zatrudnieniowego otrzymuje refundację w wysokości zasiłku dla bezrobotnych przez okres 12 miesięcy zatrudnienia. Refundacja kosztów wynagrodzenia i składek ZUS przyznawana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności de minimis.     

Jeżeli pracodawca nie wywiąże się ze swojego obowiązku 18 miesięcznego zatrudnienia pracodawca musi zwrócić całość lub część uzyskanej refundacji.