Najem jako działalność gospodarcza

Najem nieruchomości jest usługą bardzo popularną. Dla wielu osób jest on doskonałym źródłem zysku. Czy wynajmowanie mieszkania bądź domu powinno być traktowane jako działalność gospodarcza i w ten sposób opodatkowane? Kwestie te budzą liczne wątpliwości.

Najem musi być rozliczany w działalności gospodarczej jeżeli dotyczy nieruchomości, która jest własnością firmy. W każdej innej sytuacji podatnik może zdecydować się na otworzenie firmy i to właśnie w jej ramach rozliczać dochody z najmu. To z kolei wiąże się z innymi opłatami między innymi składkami ZUS. Ponadto w takiej sytuacji przedsiębiorca musi prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Najem prywatny może być opodatkowany na zasadach ogólnych, a więc według skali 18% i 32%. W takiej sytuacji prócz tego, iż wynajmujący nie musi prowadzić KPiR, od przychodów może też odjąć koszty jego uzyskania.

Najem można rozliczyć również na podstawie ryczałtu. Metoda ta dostępna jest zarówno dla osób, które nie prowadzą działalności, jak i przedsiębiorców. W tym przypadku podatek wylicza się mnożąc stawkę podatku w wysokości 8,5% przez kwotę przychodu.