Obniżenie ZUS oraz stawki CIT

Celem wprowadzanych zmian w przepisach prawnych jest to, aby więcej osób decydowało się na otworzenie własnego biznesu oraz aby istniejące już firmy miały łatwiej.


Od początku 2017 roku obowiązuje stawka CIT 15 proc. dla firm, których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekracza 1,2 mln euro rocznie.
Niedawno przedstawionym pomysłem jest obniżenie stawki CIT z 15 proc. do 9 proc.
W przypadku, gdy ta zmiana zaczęłaby obowiązywać to mielibyśmy najniższą stawkę CIT w Europie.

Jedną z proponowanych zmian jest również obniżenie ZUS dla przedsiębiorców, których przychody nie są wyższe od równowartości 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia.
Zmiana ta szczególnie wpłynie na funkcjonowanie mikro i małych przedsiębiorstw oraz firm rodzinnych.