Elektroniczna dokumentacja pracownicza

Została podpisana ustawa, dzięki której czas przechowywania akt pracowniczych zostanie znacząco skrócony. Wprowadzona zostanie również możliwość przechowywania tych akt w formie elektronicznej.

Dotychczas dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika przechowywać należało aż 50 lat, aktualnie czas ten wynosić będzie tylko 10 lat. Aby jednak zastosować to udogodnienie należy przekazać do ZUS odpowiednie informacje, które będą stanowiły podstawę do wyliczenia składek emerytalnych i rentowych.

Pracownik przechodząc na emeryturę nie będzie zatem musiał samodzielnie zdobyć należytych danych, gdyż skorzysta z tego, co jego pracodawca przekazał już do ZUS.

Ponadto nowe przepisy sprawią że pracodawcy będą uprawnieni do skorzystania z elektronicznej formy gromadzenia danych pracowniczych. To ogromna zmiana na lepsze. Wykazano bowiem, że przedsiębiorcy na magazynowanie danych w skali roku wydają aż 130 mln zł. Wprowadzone udogodnienie zmniejszy tą kwotę nawet o 100 mln zł.