Faktura zaliczkowa

Faktura zaliczkowa wystawiana jest w celu rozliczenia otrzymanych zaliczek. Zaliczka stanowi kwotę wpłaconą na poczet przyszłych należności i nie stanowi, jak zadatek formy zabezpieczenia wykonania umowy, a jedynie część ceny.

Faktura zaliczkowa zawierać powinna:
– datę wystawienia,
– numer identyfikacji faktury,
– imiona, nazwisko oraz adres podatnika,
– numer NIP podatnika,
– datę otrzymania zapłaty,
– otrzymaną kwotę zapłaty,
– kwotę podatku, wyliczoną według wzoru:

KP=ZB*SP

KP – oznacza kwotę podatku
ZB -kwota otrzymanej zapłaty
SP – oznacza stawkę podatku

– dane dotyczące zamówienia lub umowy.

Wystawienie faktury końcowej jest uzależnione od tego jaką część kwoty obejmuje faktura zaliczkowa. Na takiej fakturze należy zawrzeć kwotę pomniejszoną o kwotę zapłaconą już w ramach faktury zaliczkowej.

Jeśli wystawiono więcej niż jedną fakturę zaliczkową wówczas na ostatniej należy zawrzeć numery poprzednich. Jeśli kwoty zamieszczone na poprzednich fakturach pokrywają całą opłatę to nie ma obowiązku wtedy wystawienia faktury końcowej.