W czym może pomóc doradca podatkowy?

Na pytanie jednego z Czytelników odnośnie tego, czym jest rachunkowość, odpowiadamy w TYM artykule!

_____________

Doradcy podatkowi to specjaliści, których pomoc bywa w firmach nieoceniona. Podatki to sfera dla wielu przedsiębiorców zbyt trudna i skomplikowana do opanowania samodzielnie. Pomoc podatkowa przydaje się więc bardzo często.

Od osób zajmujących się doradztwem podatkowym oczekuje się nie tylko wysokich kompetencji, ale także możliwości zaufania czy bezstronności. Takimi właśnie cechami charakteryzuje się praca doradcy podatkowego, którego profesja jest zawodem zaufania publicznego.

W czym może pomóc doradca podatkowy przedsiębiorcom? Otóż doradca podatkowy jest upoważniony między innymi do świadczenia następujących usług na rzecz podatników, płatników czy inkasentów:
– udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
– prowadzenie ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie w tym zakresie pomocy,
– sporządzanie zeznań, deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,
– reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych, jakie reguluje ustawa o doradztwie podatkowym.