Forma tabelaryczna księgowości

Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem dotyczącym wszystkich przedsiębiorców oraz podmiotów funkcjonujących na rynku. Bardzo ważne jest, aby niezależnie od jej rodzaju była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ostatnio coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z księgowości zdalnej, która pozwala mieć dostęp do dokumentacji firmy niezależnie od miejsca.

Warto jednak wspomnieć o jednej z form księgowości – formie tabelarycznej.

Polega ona na prowadzeniu księgi dziennik-główna łączącej dwa urządzenia księgowe:
– dziennik przeznaczony do ewidencji poszczególnych operacji gospodarczych w ujęciu chronologicznym,
– zbiór kont syntetycznych, zwany księgą główną, służący do dokonywania zapisów systematycznych.

To bardzo wygodna forma księgowości, która pozwala w łatwy sposób uzgodnić zapisy na kontach syntetycznych z zapisami w urządzeniach analitycznych.

Wadą tej formy księgowania jest ograniczona liczba kont syntetycznych.