Formy księgowości uproszczonej

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do ewidencjonowania swoich zdarzeń gospodarczych. W tym celu stosowana jest księgowość. W zależności od rodzaju oraz wielkości przychodu rejestracja ta odbywa się na podstawie księgowości pełnej bądź uproszczonej.

Księgowość uproszczona to zbiór prostych zasad służących do gromadzenia danych finansowych przedsiębiorstwa, a następnie do rozliczania na jej podstawie należności podatkowych. Do prowadzenia księgowości w formie ułatwionej zostały uprawnione osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro w walucie polskiej.

Wyróżniamy jej następujące formy:
1. Karta podatkowa – polega na opłacaniu co miesiąc stałej stawki, zależnej od rodzaju prowadzonej działalności oraz miejsca, w którym jest ona prowadzona.
2. Ryczałt ewidencjonowany – polega na opłacaniu podatku od osiągniętego w danym roku przychodu, całkowicie pomijana jest tutaj kwestia kosztów.
3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów – polega na sumowaniu przychodów i kosztów, które w danym roku poniosło przedsiębiorstwo, a następnie wyliczaniu na podstawie osiągniętego w ten sposób wyniku wysokości podatku.

Należy mieć na uwadze, że mimo możliwości poprowadzenia wszelkich rozliczeń samodzielnie przedsiębiorca może zdecydować się na biuro podatkowe, które przejmie jego obowiązki związane z opieką nad firmowymi rozrachunkami.