FP, FGŚP, FEP czyli co płaci przedsiębiorca

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, które płacić przedsiębiorca za swoich pracowników, musi on ponieść dodatkowe koszty z tym związane.

Są to składki na:
– FP – Fundusz Pracy czyli na rzecz instytucji łagodzącej skutki bezrobocia.
– FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zapewniający wynagrodzenia dla pracowników, których firmy upadają.
– FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych,

Do wynagrodzenia każdego pracownika potrącane są składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Natomiast tylko od wynagrodzeń osób, którym przysługują emerytury pomostowe nalicza się składkę na FEP w wysokości 1,5%. W przypadku pozostałych składek odpisy wynoszą 2,45% – FP lub 0,1% – FGŚP.