Insourcing – definicja

Insourcing – przeciwieństwo outsourcingu, które polega na przekazywaniu procesów lub niektórych działań biznesowych danej jednostki, które są realizowane w ramach działalności firmy, a których wykonaniem zajmują się firmy zewnętrzne, do specjalnie przygotowanych oraz wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

Mimo tego, że outsourcing uważany jest za rozwiązanie szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw, to insourcing jest rozwiązaniem zalecanym do przeprowadzania kontroli krytycznych procesów biznesowych lub włączania do działalności kluczowych dla niej kompetencji.

Powodem stosowania w firmie insourcingu może być chęć uniknięcia zwolnień, co okazuje się niekoniecznie korzystne dla finansów każdej jednostki. Jeżeli bowiem przedsiębiorca uzna, że pewnymi procesami znacznie lepiej zajmie się firma z zewnątrz, wówczas należy ją powierzyć w ręce specjalistów, którzy zajmą się daną kwestią na najwyższym możliwym poziomie.

Zarówno insourcing, jak i outsourcing wiążą się z licznymi korzyściami, jak i towarzyszącymi im wadami. W związku z tym, każdy przedsiębiorca przed podjęciem decyzji, powinien poprzedzić ją bardzo dokładną analizą opłacalności.