Jak sporządzić nowy JPK-VAT?

Zgodnie z tym, co zostało zaplanowane, nowa wersja pliku JPK-VAT będzie dokumentem elektronicznym, gdzie znajdować będą się zarówno deklaracje VAT, jak i cała ewidencja VAT. Planuje się, że plik ten będzie regularnie wysyłany w terminie odpowiednim dla złożenia danej deklaracji, co automatycznie oznacza, że:
– podatnicy rozliczający się miesięcznie, będą zobowiązani złożyć tylko jeden dokument,
– podatnicy rozliczający się kwartalnie, będą składać również JPK-VAT za okresy miesięczne, aczkolwiek za pierwsze miesiące kwartału nie muszą wypełniać części dotyczącej deklaracji.

W dużych firmach pierwsze egzemplarze nowego pliku są wysyłane już od kwietnia 2020 r.. Z kolei pozostała część przedsiębiorców od lipca 2020 r.. Ważną informacją jest to, że nowe pliki VAT będą musiały być złożone do 25. dnia miesiąca następnego.

W tytułowej nowej wersji pliku JPK-VAT muszą znaleźć się informacje takie, jak:
– część deklaracyjna (dane identyfikacyjne podatnika oraz wskazanie okresu za który dokument jest składany),
– część ewidencyjna (dane znajdujące się w rejestrach VAT, a więc dane z rejestrów VAT – zakupu i sprzedaży).

Dla wszystkich, którzy nie wiedzą jak zastosować się do nowych przepisów prawnych rozsądnym rozwiązaniem są Internetowe porady księgowe, które pomogą bezpiecznie prowadzić biznes.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!