Mały ZUS

Mały ZUS to nic innego jak ulga, która oferowana jest przedsiębiorcom, którzy osiągają stosunkowo niskie przychody w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy z niej korzystający mają możliwość opłacania składek ZUS, które liczone są od podstawy ustalonej indywidualnie. Z kolei podstawa o której mowa jest silnie uwarunkowana wysokością dochodu, którą przedsiębiorca osiągnął w roku ubiegłym.

Okres korzystania z małego ZUS-u został w przepisach obowiązującego prawa ograniczony do 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W przełożeniu na prostszy język – jeśli przedsiębiorca przez 3 lata korzysta z małego ZUS-u, przez następne 2 lata zobowiązany będzie do opłacania składek od dużego ZUS-u.

Możliwość korzystania z małego ZUS-u przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą i spełniają poniższe warunki:
– w roku poprzednim prowadziły przez co najmniej 60 dni własną działalność,
– w roku poprzednim osiągnęły przychód nieprzekraczający 120 000 zł,
– nie spełniają warunków do korzystania z preferencji w opłacaniu składek,
– w roku poprzednim nie łączyły zwolnienia z VAT z opłacaniem podatku w formie karty podatkowej,
– w ramach prowadzonej działalności nie świadczy usług, które wykonywała na podstawie umowy o pracę na rzecz byłego, bądź obecnego pracodawcy w roku bieżącym lub poprzednim,
– w roku poprzednim nie podlegała ubezpieczeniu z tytułu innej pozarolniczej działalności.

W razie pytań, bądź ewentualnych wątpliwości – zachęcamy do kontaktu!