Mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment) obowiązuje już od 2018 roku. Celem jego wprowadzenia jeszcze uszczelnienie systemu podatkowego obowiązującego w Polsce oraz walka z wyłudzeniami podatku VAT. Mechanizm polega na stosowaniu podzielonego systemu płatności w transakcjach między firmami. W początkowych etapach jego wprowadzania był dobrowolny. Od 2019 roku split payment stał się obowiązkowym narzędziem przy realizacji transakcji sprzedaży towarów i usług.

Warto zaznaczyć, że obowiązkowy split payment ma miejsce, gdy kwota faktury przekracza wartość 15 000 zł i zawiera towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Wraz z wejściem w życie mechanizmu podzielonej płatności została wycofana możliwość stosowania:
– odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych
– opodatkowania tzw. towarów wrażliwych.

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że:
– zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT,
– zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.