Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy zaliczany jest do podatków pośrednich. Warto również zaznaczyć, ze ten rodzaj podatku możemy określić mianem podatku konsumpcyjnego, czyli jest zawarty w cenach artykułów i dóbr materialnych podlegających powszechnej konsumpcji. Podatek wpływa znacząco na cenę wyrobu.

Podatek akcyzowy dotycz tylko niektórych kategorii wyrobów określonych przepisami podatkowymi. W skład tego rodzaju wyrobów wchodzą:
– wyroby energetyczne
– energia elektryczna
– napoje alkoholowe
– wyroby tytoniowe.

Istnieje możliwość, aby podatkiem akcyzowym mogły być również objęte m.in. samochody osobowe, susz tytoniowy.

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są:
– naczelnik urzędu skarbowego,
– naczelnik urzędu celno-skarbowego,
– dyrektor izby administracji skarbowej.

Istotnie należy podkreślić, że niektóre z wyrobów akcyzowych oznacza się tzw. banderolami.