Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu faktur?

Najważniejszą rzeczą przy wystawianiu faktury jest to, aby robić to poprawnie, czyli zgodnie z przepisami prawa. Należy pamiętać o tym, że prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać określone przez odpowiednie zarządzania elementy. Wśród nich znajdują się m.in. stawka podatku VAT, dane stron, czy też ilość sprzedanych towarów lub usług.

Bardzo ważne jest to, aby w fakturze zawrzeć elementy, które są wymagane przez ustawę:

  • datę wystawienia,
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który ją identyfikuje,
  • imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, jeśli nastąpiła ona przed sprzedażą,
  • nazwę towaru lub usługi,
  • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonywanych usług,
  • stawkę podatku.

Kluczową kwestią w przypadku wystawienia faktur jest natomiast to, aby były one rzetelne. Oznacza to, że taki dokument musi być zgodny ze stanem faktycznym, a zatem odzwierciedlać rzeczywistą sytuację gospodarczą. Nie można dokumentować sprzedaży, która nie miała miejsca, albo zmieniać dowolnie wartości na fakturze. Grożą za to surowe konsekwencje, ponieważ zarzut nierzetelnego wystawiania faktur jest uznany za poważny.