Najważniejsze skróty księgowe

Są pewne skróty, które powinien doskonale znać każdy księgowy, a także każdy kto z księgowością ma jakąkolwiek styczność! Zapoznaj się z nimi i sprawdź, czy oby na pewno żaden skrót nie jest Ci obcy!

 • CIT – ang. (Corporate Income Tax) podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw),
 • Fa VAT – Faktura VAT,
 • GUS – Główny Urząd Statystyczny,
 • KH – Księga Handlowa,
 • KP – Kasa Przyjmie,
 • KPiR- Księga Przychodów i Rozchodów,
 • KW – Kasa Wypłaci,
 • LT – Likwidacja środka trwałego,
 • MF – Ministerstwo Finansów,
 • Mm – Przesunięcie międzymagazynowe,
 • OT – Likwidacja środka trwałego,
 • PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • PIT – ang. (Personal Income Tax) podatek od dochodów osobistych,
 • PK – Polecenie księgowania,
 • PT – Przekazanie środka trwałego,
 • PTU – Podatek od Towarów i Usług (PTU =VAT)
 • Pw – Przyjęcie wyrobów,
 • Pz – Przyjęcie zewnętrzne,
 • RK – Raport kasowy,
 • R-k – Rachunek,
 • RMUA – Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej,
 • Rw – Rozchód wewnętrzny,
 • US – Urząd Skarbowy,
 • WB – Wyciąg bankowy,
 • WDT – Dostawa wewnątrzwspólnotowa,
 • WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • Wz – Wydanie zewnętrzne
 • VAT – ang. (Value Added Tax)  podatek od wartości dodanej,
 • ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.