Kto może rozliczać się na podstawie karty podatkowej, a kto nie?

Najprostszą metodą prowadzenia rachunkowości jest karta podatkowa. Wymaga ona tylko ustalenia wymiaru podatku w określonej kwocie, zgodnej z rodzajem prowadzonej działalności, liczbą zatrudnionych pracowników oraz mieszkańców w miejscowości wykonywania działalności gospodarczej. Jednak by móc rozliczać się z podatku w tak prosty sposób należy spełnić liczne warunki. Nie wystarczy bowiem możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości.

Przedsiębiorca musi także:

  • złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie (PIT-16),
  • zgłosić we wniosku rejestracyjnym działalność gospodarczą formę rozliczania – kartę podatkową,

Korzystającemu z  karty podatkowej przedsiębiorcy zabrania się:

  • korzystania z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, z wyjątkiem usług specjalistycznych w ramach prowadzenia działalności,
  • prowadzenia innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
  • prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP.

Dodatkowo małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie!

Dowiedz się więcej o prowadzeniu księgowości, zobacz tutaj!