Uproszczona księgowość – wady i zalety

Każda z form prowadzenia księgowości ma swoje wady i zalety. Nawet metody uproszczonej księgowości mają wady.

Należą do nich między innymi:

  • Mało dokładna ewidencja księgowa, wynikająca prowadzenia księgowości tylko w celach podatkowych,  
  • Ograniczenia dla przedsiębiorców, chcących prowadzić uproszczoną księgowość, 
  • Brak możliwości dokonywania szerokich analiz ekonomicznych.

Natomiast do zalet prowadzenia uproszczonej księgowości należą znacznie niższe koszty prowadzenia księgowości oraz ułatwienia w prowadzeniu księgowości, a także możliwość prowadzenia księgowości całkowicie online.  

Podsumowując zalety i wady prowadzenia księgowości uproszczonej, nie jest ona złą metodą. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że spełnia się tylko w niektórych przedsiębiorstwach. Czy prowadzenie uproszczonej księgowości w spółce z o.o. byłoby możliwe? Trudno to powiedzieć, ale odpowiedź mogłaby brzmieć raczej nie!

Potrzebujących pomocy w prowadzeniu księgowości pełnej lub uproszczonej zapraszamy do skorzystania z naszych usług.