Kompetencje biura rachunkowego

Biuro rachunkowe jest przedsiębiorstwem zajmującą się profesjonalnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Jego działalność regulowana jest przepisami ustawy o rachunkowości. Określają one, jakie warunki należy spełnić aby prowadzić księgi rachunkowe innych podmiotów.

Do tych zasad należy niekaralność w zakresie przestępstw określonych w ustawie. Od zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych wymaga się również posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Biura rachunkowe obowiązuje także posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Kompetencje biura rachunkowego określone w ustawie o rachunkowości dotyczą prowadzenia ksiąg rachunkowych i związanych z tym czynności takich jak: przechowywanie dokumentacji księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych, ustalanie wyniku finansowego oraz wycena aktywów i pasywów.

W rzeczywistości biura rachunkowe zajmują się również innymi czynnościami. Można do nich zaliczyć między innymi prowadzenie księgowości uproszczonej, prowadzenie czynności kadrowo-płacowych, rozliczanie jednostki z urzędem skarbowym oraz ZUS-em. Biura rachunkowe oferują swoim Klientom także  porady z zakresu księgowości, podatków czy przepisów prawnych. Nie można zapomnieć jeszcze o reprezentacji jednostek przed organami podatkowymi.