Parapodatki

Zapewne wiele osób nigdy nie spotkało się z określeniem parapodatków, jednak lista parapodatków, którymi obciążeni są Polscy obywatele jest bardzo długa.


Zacznijmy od tego czym one w ogóle są?
Mimo, iż nie posiadają one jeszcze pełnej normatywnej definicji, określić je można jako swoiste należności budżetowe o postaci nieopodatkowanej.

Najbardziej popularne parapodatki:
1. Składki ubezpieczeniowe, czyli składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
2. Wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych.
3. Dopłaty do kosztów losów oraz udziałów w grach dostarczających środki dla Funduszu Rozwoju Kultury.
4. Kary administracyjne w postaci pieniężnej, do których zaliczyć można między innymi: kary za zniszczenie terenów zielonych, usunięcie drzewa bez zezwolenia itd.

Opłaty te są bezustannie regulowane przez obywateli, którzy często nie są nawet świadomi tego jaki rodzaj należności uiszczają. Parapodatki stanowią bardzo rozbudowany system, który warto poznać.gold_coins_1_by_shades_of_rage-d8kv3yn