Pomoc sąsiedzka podlega opodatkowaniu?

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Pewien rolnik pożyczył swój sprzęt sąsiadowi, w zamian za co ten udzieli mu pomocy w gospodarstwie rolnym.


Jednak użytkując sprzęt sąsiada danej osobie udało osiągnąć się pewien dochód. Czy zatem jest on zobowiązany do opłacenia podatku dochodowego z tytułu tych przychodów?
Odpowiedź brzmi nie.


Podatek dochodowy obejmuje pieniądze, wartości pieniężne, świadczenia otrzymane w naturze oraz nieodpłatne zobowiązania. Mimo, iż definicja ta pozwala osiągnięte dochody przydzielić do tej kategorii w rzeczywistości jednak uznaje się, że takie przychody po prostu nie powstają.

Jest to oficjalna wersja, którą reprezentują również organy podatkowe.Farmer

W 2013 roku dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zinterpretował sytuację słowami:
“trudno uznać, iż osoba korzystająca w danym momencie z usługi innej osoby otrzymuje z tego tytułu dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mimo zasady powszechności opodatkowania nie można bowiem twierdzić, iż pomoc sąsiedzka, czy też inna działalność danej osoby fizycznej polegająca na udzieleniu wsparcia czy wzajemnych nieodpłatnych usług podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak szeroka interpretacja zasady powszechności mogłaby doprowadzić do wręcz absurdalnej sytuacji (…)”.