Poprawne terminy wystawienia faktury na żądanie

Wystawienie faktury na żądanie w przypadku transakcji pomiędzy dwiema firmami, najczęściej odbywa się od razu po zakończeniu zakupu. Ułatwia to również terminowe regulowanie należności finansowych, czyli chroni interes sprzedawcy towaru lub usługi.

Nieco więcej możliwości terminowych wynika z sytuacji wystawienia faktury na żądanie dla osoby fizycznej, która sama wnioskuje o sporządzenie dla niej faktury. Wystawienie faktury na żądanie dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej objęte jest następującymi regulacjami terminowymi. Jeśli osoba fizyczna sformułuje żądanie w miesiącu, w którym odbyła się dana transakcja, to fakturę na żądanie trzeba będzie wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po terminie dokonania tej transakcji.

W przypadku, kiedy osoba fizyczna zgłosi się z wnioskiem, a nawet prośbą telefoniczną czy ustaną o wystawienie faktury później niż w miesiącu transakcji, taką fakturę na żądanie przygotować trzeba będzie do 15 dni, licząc od dnia sformułowania wniosku lub prośby. Nigdy jednak nie będzie można odmówić wystawienia faktury na żądanie, domagającej się jej, osobie fizycznej, jeśli nie miną trzy miesiące od daty dokonania danej transakcji.